Potvrda o aktivnosti

POTVRDA O AKTIVNOSTIBesplatno preuzmite sljedeće datoteke

Potvrda o aktivnosti ispunjava se na računalu i potreban je žig firme. Ručno napisano smije biti samo potpis odgovorne osobe te potpis vozača. Potrebno je upisati vrijeme i datum od kada do kada je vozač obavljao ostale aktivnosti ili bio na odmoru. Moguće je odabrati samo jednu kućicu za određeno razdoblje. Dvostrukim klikom na kućicu otvarate izbornik u kojem imate odabir za označit odabranu kućicu (check ili not checked).Gdje se nalazimo

HIVIA d.o.o.

HIVIA d.o.o.
Puškarićeva 77a
10250 Lučko
OIB: 20117161573

Radno vrijeme:
Pon – Pet 8-16 sati.

Tel +385(1) 3794 491
Fax +385(1) 3794 561
Gsm +385(91) 3881 586
E-mail hivia@hivia.hr