Zanima Vas odgovor na Vaše pitanje, postavite upit na adresu ozren.kolar@hivia.hr

Vrijede li izuzeća za mobilne radnike i vođenje evidencije u Republici Hrvatskoj prema članku 13. Uredbe 561/2006?

Dakle, članak 13 stavak 1 Uredbe 561/2006 kaže da svaka država članica može odobriti iznimke od članaka od 5. do 9. te zahtijevati da te iznimke podliježu pojedinačnim uvjetima na njezinom vlastitom području ili, u dogovoru s državama na koje se to odnosi, na području druge države članice, koje se primjenjuju na prijevoz koji se obavlja pomoću:… (u daljnjem tekstu su navedena moguća izuzeća za pojedine prijevoze). Dio rečenice koji je podcrtan je najčešće krivo interpretiran, naime svaka država članica ima mogućnost izbora izuzeti pojedini prijevoz naveden u izuzećima od članaka 5. do 9. (pridržavanje radnih vremena mobilnih radnika), što znači da je potrebno izuzeća implementirati u nacionalni Zakon (Zakon o mobilnim radnicima) i Europskoj komisiji podnijeti izvješće o odobrenim izuzećima. Hrvatska država nije implementirala u Zakon o mobilnim radnicima niti jednu od iznimki navedenih u članku 13 Uredbe 561/2006 te se prema tome ona ne primjenjuju u Hrvatskoj. Također je bitno za napomenuti da prijevoznici nisu izuzeti od vođenja evidencije radnog vremena mobilnih radnika koje je regulirano prema članku 9. Zakona o mobilnim radnicima te Pravilniku o prijenosu podataka i načinu vođenja evidencije iz tahografa. Prethodne informacije su potvrđene od strane inspekcije cestovnog prometa koje je nadležno za kontrolu i provođenje prethodno navedene Uredbe i Zakona.

Smijem li voziti 2 dana za redom po 10 sati?

Prema čl. 6 Uredbe 561/2006 dnevno vrijeme vožnje se može produljiti do maksimalno 10 sati i to najviše dva puta tjedno. Dakle, ne postoji ograničenje koliko za redom se smije vožnja produljiti te koje dane, Uredba ograničava samo broj produljenja unutar jednog tjedna.

Koliko moram imati dnevnog odmora nakon vožnje od 10 sati?

Potrebno je razumjeti da se svaki članak Uredbe 561/2006 tumači zasebno (bez uvjetovanja). Prema tome nakon vožnje od 10 sati moguće je imati skraćeni dnevni odmor od 9 sati ukoliko vozač još uvijek ima pravo na to (skraćeni odmor maksimalno se smije koristiti 3 puta tjedno).

Što je noćni rad i na koji način je ograničavajuć za vozača?

Noćni rad je rad vozača unutar perioda od 00:00 do 5:00 u Hrvatskoj (u drugim državama članicama određen je drugačiji period). Ograničavajuć je u smislu da ukoliko vozač stupa u noćnom periodu sa svojim aktivnostima smije imati maksimalno 10 sati rada (vožnja+čekić), dakle nije ograničena nazočnost na 10 sati, nego efektivni rad.

Što moram učiniti ako sam napravio prekršaj prema Zakonu o mobilnim radnicima zbog zastoja na cesti ili neke druge nepredvidive situacije?

Prema članku 12 Uredba 561/2006 omogućuje vozaču da smije odstupiti od pravila vremena odmora,vožnje itd. (čl. 6-9) ukoliko se radi o nepredvidivoj situaciji (npr. prometna nesreća,zastoj itd.) pod uvjetom da se pri tome ne ugrožava sigurnost u cestovnom prometu. Vozač u tome slučaju mora napraviti sljedeće, kada stigne do najbližeg prikladnog mjesta za stajanje izvadi tahografski listić ili izvrši ispis iz digitalnog tahografa te na isti napiše razloge takvog postupanja (npr. prometna nesreća na cesti D1 u 14:00 ili nema parkinga itd.)

Kada se može koristiti dvanaest 24-satna perioda tjednog vremena?

Dvanaest 24-satni period tjednog vremena smiju koristiti samo vozači u prijevozu putnika, ali pod određenim uvjetima. Uvjeti: a) najmanje 24h uzastopno mora trajati putovanje izvan države,

  • tjedni odmor prije započetog produženog perioda mora biti redovni,
  • nakon 12×24 mora 2 redovna tjedna odmora (ukupno 90h) ili 1 redovni i 1 skraćeni (min. 69h), skraćeni je potrebno nadoknaditi,
  • nakon 1.1.2014. vozilo mora biti opremljeno digitalnim tahografom,
  • nakon 1.1.2014. u slučaju vožnje između 22:00 i 6:00 sati u vozilu se potrebno nalaziti više vozača (ili vrijeme vožnje je potrebno skratiti na 3h).

Što moram napraviti ukoliko tahograf analogni ili digitalni ne bilježi moje radno vrijeme?

U slučaju da analogni tahograf ne bilježi vrijeme na tahografski listić potrebno je na kraju radnog vremena na stražnjoj strani tahografskog listića kod oznaka vremena i simbola pravilno obilježiti radni dan vozača (pri tome paziti na aktivnosti vožnje,rada,odmora i pripravnosti). Ukoliko se radi o digitalnom tahografu, vozač na kraju svoga radnog vremena mora izvršiti ispis iz tahografa za vozilo te se na ispisu potpisati i napisati razlog takvog postupanja (npr. kartica izbačena u vožnji).

Da li se na kartici vozača brišu podaci nakon očitanja podataka?

Kartica vozača memorira podatke i do 5-6 mjeseci ovisno o količini aktivnosti na njoj. Funkcionira na način da se najnoviji podaci spremaju preko najstarijih podataka (kao kružni proces),dakle podaci se ne brišu skidanjem podataka sa kartice vozača.

Da li sam dužan i na koji način moram voditi evidenciju kada ne vozim ili sam slobodan?

Vozač mora imati evidenciju od 0-24, 365 dana u godini. Kada je vozač na odmoru ili na ostalim poslovima ima opciju voditi evidenciju preko tahografskih listića (ručnim zapisom na stražnjoj strani), preko kartice (ručnim unosom na karticu) ili preko potvrde o aktivnostima koju izdaje poslodavac. Bitno za napomenuti je da do dva dana policijski službenici toleriraju vođenje slobodnih dana na tahografske listiće također ti listići se ne smiju vrtiti u tahografu više od 24 sata.

Smijem li voziti vozilo opremljeno digitalnim tahografom bez kartice vozača?

Vozač ne smije voziti vozilo bez kartice vozača osim u slučajevima da mu je kartica ukradena ili je neispravna. U tome slučaju može voziti bez kartice najviše 15 dana te nakon svakog dana izvšit ispis iz tahografa te staviti svoj potpis I razlog vožnje bez kartice vozača.Gdje se nalazimo

HIVIA d.o.o.

HIVIA d.o.o.
Puškarićeva 77a
10250 Lučko
OIB: 20117161573

Radno vrijeme:
Pon – Pet 8-16 sati.

Tel +385(1) 3794 491
Fax +385(1) 3794 561
Gsm +385(91) 3881 586
E-mail hivia@hivia.hr